Frukostmøte – Selje, onsdag den 11. september.

Vi inviterer til frukostmøte i Prestebakken Næringsbygg i Selje, onsdag den 11. september. Frukost frå kl. 08.00 – møte frå kl. 08.30-10.00

Agenda:

 • Stadpipe – vegen vidare, v/ Nils Per Sjåstad
 • Stad – ei fiskerikommune. Betydning og muligheter v/ Olav Steimler
 • Blåmyra AS – presentasjon av nytt designstudio ved Stadhavet, v/ Sunniva Djupedal
 • Maskinen AS – krevende, internasjonal merkevarebygging – å bo på Stad, ingen hindring v/ Jon Frogner
 • Klimaprosjekt i nye Stad kommune – plan for nullutslepp for transport innan 2030 v/ Alfred Bjørlo
 • Nytt frå Stad Vekst v/ Olav Hjelle

Påmelding til: olav.hjelle@stadvekst.no eller ved sms på tlf. 917 15 561

Velkomne!

Frukostmøte – Selje onsdag 12. juni – kl. 08.00

Program:

 • Nytt frå Stad Vekst v/ Olav Hjelle
 • Reguleringsplan Hamremyrane og Sjåstad Nedre v/
  Kristian Nave
 • Harpefossen som rekreasjonsdestinasjon for
  Stad kommune – utfordringar og moglegheiter
 • Nye måtar å utvikle bedrifta di på – innovasjon som
  gjev meirverdi, v/ Geir Arne Solheim og Rune Schanke
  Eikum frå Tinkr
 • Påmelding til olav.hjelle@stadvekst.no eller på
  SMS til tlf. 917 15 561. Velkomne!

Tid: Frukost frå kl. 08.00 – møte frå kl. 08.30-10.00
Stad: Prestebakken Næringsbygg, Selje

Presentasjonar:

Harpefossen Hyttegrend 12062019

Harpefossen Skisenter 12062019

Kva vil vi med eit nytt Vestland?

Les presentasjon om Nordfjordeid 

Sparebanken Vest og næringsorganisasjonene i Nordfjord inviterer til ope møte om Vestlandet og Nordfjord sin plass i eit nytt Vestland fylke.

Blir Nordfjord ein «gløymd utkant»? Eller kan Nordfjord og vårt næringsliv ta ein ny og sterkare rolle i eit nytt og sterkare Vestland? På møtet blir den nye Vestlandsmeldinga presentert av Ragnhild Janbu Fresvik, Konserndirektør for Bedriftsmarknad i Sparebanken Vest og Sigurd Grytten, partner i Zync og ansvarleg for utforming av meldinga på oppdrag av Sparebanken Vest.

Etterpå får du kome med dine innspel og synspunkt til korleis vi kan gjere Vestlandet best mulig i stand til å bli ein del av løysinga på nasjonale og globale utfordringar – og kva som skal til for å skape eit sterkare Nordfjord i eit nytt Vestland. Vel møtt til ein spennande kveld der vi ser saman inn i framtida!

Frukostmøte på Sagastad 14. mai 2019

Stad Vekst inviterer til frukostmøte på Sagastad tysdag den 14. mai. Frukost frå kl. 07.30 – møte frå kl. 08.00-10.00

Program:

 1. Nytt frå Stad Vekst AS – v/ Olav Hjelle
 2. Nye måtar å utvikle bedrifta di på – innovasjon som gjev meirverdi, v/ Rune Schanke Eikum og Geir Arne Solheim frå Tinkr
 3. Fjordane Virtuelle Campus – status v/ Trond Haavik
 4. Næringsutvikling i Eid – vegar vidare.  v/ Kjell Storeide
 5. Innblikk og næringsutvikling i fylket v/ Trond Teigene, adm.dir. i Sparebanken Sogn og Fjordane
 6. Paneldebatt – korleis skape vekst i folketal og arbeidsplassar i Eid dei komande åra?

Påmelding til olav.hjelle@stadvekst.no eller på sms til telefon 917 15561.

Vel møtt!

Stad Vekst – Møte – Stadlandet

Stad Vekst inviterer til møte hos Ervik Havfiske på Stadlandet tysdag den 19.mars frå kl. 17.00 – 19.00.

Program:

 • Enkel servering
 • Nytt frå Stad Vekst v/dagleg leiar Olav Hjelle
 • Ervik Havfiske – på full fart mot framtida v/ Olav Steimler
 • Innovasjon Norge Sogn og Fjordane v/ ny leiar Kristine Kopperud Timberlid
 • Måløy Marine Ressurssenter v/ dagleg leiar Roger Bergset
 • Planar om nytt hotell i Selje v/ Liv Koller-Borg

Påmelding på e-post til olav.hjelle@stadvekst.no – eller sms på tlf 917 15561.

Vi ønskjer alle velkomne!

Stad Vekst – Frukostmøte – Nordfjordeid

Stad Vekst inviterer til frukostmøte på Nordfjord Hotell tysdag den 19.mars.

Frukost frå kl. 08.00, og møte frå kl. 08.30-10.00.

Program:

 • Nytt frå Stad Vekst v/dagleg leiar Olav Hjelle
 • Kva skjer i Lefdal Gruve v/ Mats Andersson
 • Tore-garden, ein draum går i oppfylling v/ Sølvi Haugen Leivdal
 • Innovasjon Norge Sogn og Fjordane v/ ny leiar Kristine Kopperud Timberlid
 • Regionalisering av NAV i Nordfjord v/ Kari Tonning

Påmelding på e-post til olav.hjelle@stadvekst.no – eller sms på tlf 917 15561.

Vi ønskjer alle velkomne!

Stad Vekst – Frukostmøte Nordfjordeid 30. januar

Stad Vekst inviterer til frukostmøte på Nordfjord Hotell onsdag den 30. januar.
Frukost frå kl. 08.00, og møte frå kl. 08.30-10.00.

Program:

 • Stad Vekst – planar for selskapet i 2019 v/Olav Hjelle
 • Næringsfond/førstelinjeteneste i nye Stad kommune
 • Finansiering – Innovasjon Norge, skattefunn og forskningsrådet, v/ Paul Jacob Helgesen, Segel VRI 4
 • Cruise-day – informasjon om planer for cruiseanløp i 2019
 • Fjordane Virtuelle Campus – v/ Hans Inge Solheim, Normatic

Påmelding til olav.hjelle@stadvekst.no – eller sms på tlf 917 15 561. Vi ønsker alle velkomne!

Stad Vekst – Frukostmøte Selje 31. januar

Stad Vekst inviterer til frukostmøte hos Paneda i Selje torsdag den 31. januar.
Frukost frå kl. 08.00, og møte frå kl. 08.30-10.00.

Program:

 • Stad Vekst – planar for selskapet i 2019 v/Olav Hjelle
 • Næringsfond/førstelinjeteneste i nye Stad kommune
 • Finansiering – Innovasjon Norge, skattefunn og forskningsrådet, v/ Paul Jacob Helgesen, Segel /VRI 4
 • Presentasjon av Paneda v/ Geir Gjørsvik
 • Stad Skipstunnel, status ved ordførar Stein Robert Osdal

Påmelding til olav.hjelle@stadvekst.no – eller sms på tlf 917 15 561. Vi ønsker alle velkomne!

Konferanse – Stad skipstunnel 11.-12. februar 2019

Stad Skipstunnel vil bli verdas første skipstunnel, den vil binde saman Vestlandet sjøvegen og legge til rette for meir sjøtransport av gods og personar. Konferansen er for alle, politikarar, næringslivet og andre som kan sjå potensialet av å få Stad skipstunnel til Selje og den framtidige Stad kommune.

Vi vil med dette invitere dykk til Nordfjord 11.-12. februar 2019 for å lære meir om Stad Skipstunnel og moglegheitane prosjektet gir for regional vekst og utvikling.

Invitasjon og program kan du lese her (PDF, 346 kB)

Måndag 11. februar vert det konferanse kl 15-19 på Nordfjord Hotell og Tysdag 12. februar, befaringar og bedriftsbesøk Selje og Stad kl 09 – 15.

Kontakt ordførar Stein Robert Osdal, mobil 41764312 for meir Informasjon om konferansen

Link for påmelding:
http://www.stad2020.no/stad-skipstunnel.482278.no.html