Aksjonærar

Alfanor Regnskap AS

Alfa Nor Regnskap AS er et statsautorisert regnskapsbyrå som nytter moderne teknologi ved våre kontor på Nordfjordeid, i Ørsta og i Selje. Vi er til sammen 12 ansatte med god kunnskap fra ulike bransjer og omsatte for vel 7 mill. kroner i 2020. Våre ansatte har opparbeidet en betydelig kompetanse gjennom lang erfaring fra regnskapsbransjen.

Kundene våre er små og mellomstore bedrifter både i nærområdet og rundt om i landet. Det er avgjørende for oss at vi forstår oss på bransjen vi er i og markedet vårt. Vi ønsker å være fremtidsrettet og være oppdatert på teknologien. På den måten får våre kunder en enklere metode å holde kontroll på sitt regnskap og økonomi ved siden av driften. Vi ønsker å yte vårt beste for å styrke våre kunders økonomiske resultater gjennom god kommunikasjon og veiledning.

Bergset Holding AS

Bergset AS er et konsulentselskap som arbeider med forretningsutvikling. Våre kunder er både private og offentlige virksomheter. Vi bistår våre kunder med ledelses- og løsningskapasitet i oppgaver som normalt ligger utenfor deres ordinære drift i dag. Tjenestene omfatter bl.a strategi-, konsept-, og softwareutvikling. Vi jobber på prosjektbasis, og tar her også større oppdrag med oppbygging av selskap/avdelinger gjennom en Management for Hire avtale. Vårt team har lang praktisk erfaring innen våre tjenesteområder.

I tillegg til å jobbe som rådgivere for kunder, arbeider vi med utvikling av egne bedrifter og prosjekter gjennom selskapet Bergset Holding AS.

Din Bustad AS

Velkommen til Din Bustad AS, som er BoligPartner sin forhandler i Nordfjordeid. Vi bygger hytter, boliger og leiligheter. Velkommen innom oss for en uforpliktende pra

Dragebygg AS

Dragebygg AS ligger på Stadlandet i Selje Kommune. Vi driver entreprenørvirksomhet og har i tillegg egen gardin- og interiøravdeling.

Einar Hildenes Holding

Ervik Seafood

Ervik Seafood AS er et salgs- og markedsselskap som jobber med hvitfisk, snøkrabbe og reker både på det norske og internasjonale markedet. Selskapet eier også Måløyterminalen AS i Måløy som driver med terminal og fryselager virksomhet.

Ervik Seafood AS er en del av Ervik Havfiske Gruppen.  Besøk www.ervikseafood.no for nærmere informasjon.

Frequency

Frequency AS i Nordfjord består av eit team med marknadsføringspilotar med høg kompetanse over heile breidda i marknadsføringsfaget. Det starta i det små i 1996 då gründer Geir Arne Solheim starta i mediebransjen, og berre to år seinare starta han sitt eige konsulentfirma. Sidan 2012 har marknaden kjent dette firmaet som Frequency AS, der over 500 lokale kundar årleg dreg nytte av kompetansen som er bygd opp i bedrifta gjennom mange år. Du kan godt seie at mange kundar ser på Frequency AS som «litt sitt». Vi har valt å kalle oss marknadsføringspilotar fordi vi handterer til dels komplekse prosessar i marknaden. Bestillinga frå kundane våre er klar: skap størst mogleg marknadseffekt med eit lågast mogleg budsjett, og dette har vi levert på i mange år!

Interflora Hildenes

Kjøllesdal Invest AS

Local Digital Holding

Moengården Vest AS

Nordplan

Gjennom våre avdelingskontor i Førde, Nordfjordeid, Vågå og Ålesund tilbyr vi teknisk og arkitektfagleg rådgjeving frå idé til ferdig bygd anlegg. Vi legg stor vekt på tett samvirke mellom dei ulike fagområda. Slik finn vi gode, fleksible og robuste løysingar.

Norgesvinduet

Norgesvinduet Bjørlo AS ble etablert i 1918 av brødrene Bjørlo. De første årene ble det produsert treprodukter for levering i nærområdet. Etter hvert som bedriften utviklet seg ble den mer spesialisert på dører og vinduer. I 1959 var Bjørlo Trevarefabrikk AS en av to bedrifter som starta å produsere H-vindu. Norgesvinduet har Bjørlo Trevarefabrikk AS vært med å utvikle og produsere siden 1991.

I dag kan bedriften garantere kvalitet gjennom typegodkjente og regelmessig testede produkt, utført ved landets fremste testlaboratorier. I tillegg har bedriften sertifisert kvalitetssikringssystem i samsvar med internasjonale standarder og sertifiseringen blir løpende kontrollert av et internasjonalt godkjent sertifiseringsselskap.

Opal Entrepenør

OPAL Entreprenør er eit lokalt eigd entreprenørselskap med tilhald på Nordfjordeid.

Den sentrale plasseringa i Nordfjord gjer både Nordfjord, Sunnfjord og og søre-sunnmøre til aktuelt arbeidsområde.
Vi utfører arbeid i alle entrepriseformer for store og små byggherrer.

Vi kan levere teneste innan:

Tømrar- betongarbeid og mindre arbeid innan taktekking, i både nybygg og rehabiliteringsprosjekt,

Opal Entreprenør er kvalifisert for ansvarsrett for både utføring og prosjektering. Vi tilbyr både betong og tømrararbeid.

Opal Entreprenør har ein tverrfagleg kompetanse som gjer ein godt rusta til å levere totalentreprisar i lag med våre samarbeidspartnarar.

OPAL Entreprenør AS har fokus både på større utviklingsprosjekt og bustad.

OPAL utfører arbeid innan: næringsbygg, offentlege bygg , ny bustad, rehabilitering, tilbygg, landbruksbygg og hytter/fritidsbustad.

OPAL Entreprenør sitt mål er å levere det kunden ønskjer, til riktig tid og med riktig pris.
Vi skal levere topp kvalitet med gode løysingar, slik kunden ønskjer det.
Opal skal spegle tryggleik og faste rammer.

Sefar

Spesialfirmaet Sefar  as  ble  etablert i 2015 for å produsere og omsette ullplagg. Filosofien bak Sefar er å kombinere gammelt strikkemønster med ullgarn fra Norske Ullvarefabrikker, og moderne strikketeknologi, som gir tynne og lette ullplagg til alsidig bruk. Wholegarmentteknologien eller 3Dknitting er en moderne strikketeknologi, som gir sømløseplagg. Sefar var faktiske blant de aller første som tok teknologien i bruk her Norge.

Hvorfor heter bedriften Sefar ?Navnet Sefar er første del av gårdsnavnet slik det var skrevet i middelalderen, Sefarland,  og det betyr der du kan se sjø.

Selje Hotell Invest AS

Selmek

Stad Hotell

Stadlandet bedriftsforening

Stormen mjølk og kjøt

Stormen Mjølk og Kjøtt er ei bedrift lokalisert på Drage på Stadlandet.

TINKR AS

Vi er et team som er glødende opptatt av at vi må finne nye løsninger, både store og små, på miljø- og samfunnsutfordringene – og vi har det travelt! Vi drives av å gjøre innovasjon og bærekraft tilgjengelig for alle og gjøre det komplekse håndterbart. Vi må gjøre det overkommelig for alle å bidra i bærekraftsarbeidet.

Vestkapp handel AS

Nærbutikken speler ein viktig rolle i alle lokalsamfunn.

Vestkapp Handel er mykje meir enn ein dagligvarehandel. Det er ein viktig lokal verksemd med tradisjonell varehandel knytta til Joker gruppen og nærbutikk for bygdene på Ytre Stadlandet

Men også mykje meir: Butikken tek hand om og organiserer proviantleveransane til fartøygruppa, enten direkte frå eigen butikk eller gjennom avtaler med andre leverandørar rundt om i Norge der båtane måtte vere for levering av fiskefangstar.
Vareutvalget spennar frå brød og kaffe til arbeidsklær, bensin og diesel.

Vestkapp Handel er også viktig for turisme og service på Stad. Og butikken er eit naturleg samlingspunkt.

Westpipe AS

Azets Insight AS

Våre 6 500 ansatte tilbyr en kombinasjon av digital og personlig service til over 120 000 kunder i Norden og Storbritannia. Vi hjelper selskaper og organisasjoner i alle former og størrelser med å oppnå sine ambisjoner.Dette er hvorfor. Dette er vår misjon

Vi hjelper virksomheter med å oppnå sine ambisjoner ved å levere regnskap, lønn, rådgivning og forretningstjenester, både digitalt og lokalt. Det frigjør verdifull tid for kundene våre, slik at de kan fokusere på det de kan best.

Dette er hvordan. Dette er vår visjon

Vår visjon er å gjøre tjenestene våre smartere, mer effektive og mer personlige for våre kunder – hver dag.

Dette er hva vi lever etter. Dette er våre verdier

Våre verdier fungerer som et moralsk kompass og som en veiledning når vi samarbeider med hverandre og våre kunder, samt når vi bygger en sterk bedriftskultur og en fantastisk arbeidsplass.

Bankgata 1 AS

Bjarne Espe Trevarefabrikk

Det heile begynte i 1948 i ein liten verkstad i Hjelmelandsdalen på Nordfjordeid. Etter å ha gått på Holmøy Arbeidskule fekk Bjarne Espe kontrakt med Den Norske Husfliden i Oslo om å lage gyngestolar. Ilag med sittegrupper, trebollar og fat, utgjorde dette levebrødet dei første åra. Etter 1960 gjekk det meir over til å produsere kjøkken, bad og garderobar. Med skreddarsydde produkt, unikt handverk og auge for detaljar vart Bjarne Espe raskt kjend for kvalitet. Nordfjordkjøkkenet fekk sitt namn, og fabrikken var den første som begynte marknadsføring der namnet Nordfjord vart nytta. No i dag er det 2. og 3. generasjon som driv bedrifta med 15 ansatte i Hjelmelandsdalen på Nordfjordeid.

Drage Holding AS

Eid Elektro AS

Med sterke grunnverdiar som yrkesstoltheit, kvalitet, konkurransedyktigheit og profesjonalitet i ryggmargen, har det tradisjonsrike elektrofirmaet Eid Elektro utvikla seg til eit svært kompetent fagmiljø med dedikerte medarbeidarar. Om prosjektet ditt er stort eller lite, kan vi garantere deg som kunde dei beste tenestene og produkta.

Ervik Havfiske

Stadlandet er utgangspunktet, lokal tilhøyrsel og stoltheit er grunnpilarane i all vår verksemd. Ervik Havfiske ønsker å bidra til arbeidsplassar, lokal verdiskaping og til gode framtidsutsikter lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi er stolte av vårt opphav og vi ønsker å forvalte alle verdiar på ein skapande og god måte.

Ervik Havfiske Holding AS er morselskapet i Ervik Havfiske Gruppa. Verksemda utgjer samla Norges største linebåtreiarlag med drift av 15 autolinefartøy per i dag. Til saman er det over 30 selskap og 360 tilsette tilknytt gruppa. Holdingselskapet er hovudeigar og koordinerer alle verksemdene og har overordna ansvar for selskapets driftsselskap og operative einingar.

Frislid

Frislid Konfeksjon has a long and proud history. Since Alf Frislid established the company in 1946, we’ve been dressing style consius men in Norway and Scandinavia. Going from Alf Frislid travelling around on a bike, measuring men in their homes – making true tailored suits, till todays hightec production around Europe – allways with the focus on old fashion craftmanship and tailoring tradition.

We’ve been extremely faithful to our demand for quality and fit. We behold patterns for nearly 750 different sizes and shapes – several of them allways on stock. With all these patterns archived, we provide among Europe’s best and most diverse Made to Meassure programs.

Frislid is an all Norwegian brand established along one of the many beautiful fjords in western Norway. Producing uniqe Nordic garments, out of the most exclusive European fabrics, for more than 70 years. This has made Frislid one of the most influential brands in Northen Europe – and an obvious choice in Norway.

We are proud of our heritage, certain of our expertise and humble because so many men prefer a true Frislid garmen.

Holvika Invest AS

Kvernevik

Kvernevik AS utfører alle oppdrag innen grunn og betongarbeid.

Localhost

LocalHost AS er spesialister på IT-drift og IT-infrastruktur. Vi skal være best på å forstå kunden, og vi har et sterkt fokus på kundeservice med kvalitet i alle ledd. Kjerneverdiene til LocalHost er: Ærlighet, Innovativ, Hjelpsom og Trygg. Dette er viktige verdier som alle i selskapet jobber hardt for å etterleve.

Vi ble stiftet i 2007 og er i dag 29 dyktige ansatte. LocalHost har fra starten hatt en visjon om å gjøre IT enkelt, trygt og miljøvennlig.
Våre kunder består i alt fra små enkeltmannsforetak til store multinasjonale milliardkonsern. Kundene velger selv i hvilken grad LocalHost skal være involvert i driften. Noen ønsker at vi skal ta oss av all IT-drift, mens andre leier trygg plass hos oss og fjerndrifter systemene selv. LocalHost er for alle.

Kjernevirksomheten til LocalHost er konsulenttjenester, hosting og utvikling.

LocalHost jobber hele tiden for bærekraft for miljøet, og vi utviklet tidlig vårt eget kjølesystem som benytter havnebassenget til nedkjøling av serverpark. Dette gjør oss til et av markedets mest miljøvennlige datasenter.

Etter å ha vært i drift en periode så LocalHost programvarebehov som ikke fantes i markedet, både hos oss selv og våre kunder. Som et resultat av dette åpnet vi i 2009 vår egen utviklingsavdeling. I dag har vi fire svært dyktige utviklere. Disse har, i samarbeid med våre kunders behov, utviklet alt fra touchbaserte timeregistreringssystemer til det svært avanserte CRM-systemet, Action.

Nordfjord Vegservice AS

Sidan 2010 har vi utført alt innan gravearbeid, vegvedlike- hald og massetransport i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, med hovedvekt i Nordfjord. Bedrifta vår held oppe ein høg kompetanse blant dei tilsette, og vi legg stor vekt på riktig utstyr og høg kvalitet på arbeidet som blir utført. Ressursane og erfaringane våre gjer oss både kompetente og stolte av at arbeidet vi gjer alltid skal være av beste kvalitet, pris og gjennomføring. Med det målet om at du som kunde alltid skal være fornøgd. Vi tar på oss store og små oppdrag innan fagfeltet vårt, og fokuset vårt er at vi samarbeider med kunden gjennom både planlegging, utføring, prisar og søknader.

Vi utfører alt av maskinarbeid, som masseforflytting, drenering, kantslått og gravearbeid, samt utarbeiding av arbeidsvarslingsplanar og trafikkdirigering. Vi har tilsette med god kompetanse innan natursteinmuring og andre typar steinarbeid i hagar og ulike uteområder. På vinterstid tar vi for oss utsetting av brøytestikker langs vegane i store delar av Nordfjord, samt brøyting av private, kommunale, fylkes og riksvegar.

Du kan òg ta kontakt med oss om du treng smøreolje eller arbeidsbelysning. Vi sel arbeidsbelysning frå TYRI LED og smøreolje frå YX Smøreolje til både personbil, lastebil, anleggsmaskiner og traktorar.

Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Her kan du lese mer om vår politikk.

Norske bønder leverer trygg kvalitetsmat til alle. Vi bidrar til bosetting i bygdene og holder landskapet åpent, og vi skaper 90 000 arbeidsplasser i landbruket og tilhørende næringsmiddelindustri. Landbruket skaper goder for fellesskapet og bidrar til framtidig velferd i Norge.

Nykunnskap AS

Ortra

Ortra as holder til i trivelige lokaler på Haugen industriområde i Stad kommune. Vi utfører de fleste typer transportoppdrag, og gjerne i samarbeid med andre. Vår viktigeste samarbeidspartner er Retura Nomil der vi også er inne på eiersiden.
I 2008 flyttet vi inn i de nye lokalene våre på Haugen der vi har kontor og vedlikeholdshall for egne biler. I 2014 fusjonerte vi med Myrold og Røed Transport som etter hvert også kjøpte opp resten av aksjene i selskapet. Navnet Ortra, som har 60 år i bransjen, ble beholdt. Drift av gjenbruksstasjon for Nordfjord Miljøverk (NOMIL)

Segel

Segel AS et bedriftsrådgivningselskap med spesialkompetanse innenfor strategi- og forretningsutvikling, markedsutvikling og internasjonalisering, innovasjon og prosjektledelse.

Segel AS har i dag kontor på Nordfjordeid og i Ålesund. Alle våre rådgivere har lang erfaring som bedriftsrådgivere. De fleste har sin bakgrunn fra næringslivet, og har jobberfaring fra nasjonal og internasjonal forretningsvirksomhet. Gjennom systematisk fokus på kompetanseutvikling og praktisk tilrettelegging kan vi innenfor vår organisasjon tilby et faglig kompetent management miljø til våre oppdragsgivere. I tillegg til dette har vi et utstrakt nettverk av rådgivere nasjonalt og internasjonalt som vi arbeider sammen med.

Med fokus på handlingsorienterte strategi- og utviklingsprosesser, vil Segel være en kompetent partner på nyskaping, forretningsutvikling og entreprenørskap.

Selje Næringsforening

Selje Næringsforening skal fremje interesser til medlemsbedriftene. Foreninga skal vere medlemsbase.

Skreddarhuset

Skreddarhuset er eit næringscluster beståande av ulike verksemder som gjerne leverer skreddarsaum innan sine respektive virkefelt, om enn i ein litt annan bransje enn tidlegare eigar av bygget – Frislid Konfeksjon.
Skreddarhuset driv med utleige av attraktive og sentrumsnære lokaler for bedrifter.
I tillegg har bygget nytt og moderne møterom.

Stad Kystbygg

Stad Skog As

Stårheim bilverksted AS

Vi står til disposisjon for gamle og nye kunder med service, deler, karosseriarbeid, lakk og  god pleie for både bil og kunde. Vi har vært Citroen-forhandler helt siden 1973, og i 1981 utvidet vi spekteret med Mitsubishi. Nytt for året 2021 er at vi stolt kan presentere vårt nye Premium merket Hongqi.

TRYJO AS

West Mekan

WEST MEKAN is a well known Norwegian producer located at the west coast of Norway, delivering high quality products in several areas:

WEST MEKAN customers are located all over the world with the following focus:

  • Passenger seats – worldwide

  • Propeller system – worldwide

  • Projects – mainly Norway

WEST MEKAN is ISO-certificated according to the following standards:

  • ISO 9001

  • ISO 14001

  • ISO 45001

AS Fiskevegn

AS Fiskevegn er ein global aktør i produksjon og sal av line og fiskereiskap til profesjonelt fiskeri, samt detaljhandel via butikkutsal i Ålesund.

Selskapet er lokalisert på Flatraket i Stad kommune og har salskontor og butikkutsal i Ålesund.

Flatraket Industribygg AS og Storvika AS er eigedomsselskapa som verksemda er lokalisert i på Flatraket og i Ålesund.

Det er totalt ca 40 medarbeidarar i konsernet.

Dotterselskapet Best Fishing Gear (BFG) er utviklar og produsent av BFG-Line autolinesystem, samt produsent av mekaniske komponentar.

Magistr Fiskevegn Group (MFG) er eit dotterselskap i Latvia der AS Fiskevegn eig 50% av aksjane. MFG produserar råvarer og produkt som går inn i produksjon og verdikjede. MFG har ca 70 tilsette.

Beksle Consulting AS

Borgundvåg Brygge

Dk Eigedom AS

Eid Servicesenter AS

Ervik rekneskap AS

Ervik Rekneskap AS er eit autorisert rekneskapskontor og tek hand om rekneskapa til dei fleste selskapa i Ervik-gruppa. Tidlegare heitte selskapet Vest Økonomisenter, fram til det endra namn i januar 2023.  Selskapet fører også rekneskap for selskap og næringsdrivande utanfor gruppa.

Selskapet har medarbeidarar med over 25 års erfaring på rekneskapsføring og lottoppgjer for reiarlag. Elles kan selskapet tilby m.a. føring av rekneskap, fakturering, lønskøyring og hjelp med sjølvmelding for fiskarar. Ervik Rekneskap held til i kontorbygget på Otneimneset, Stadlandet.

Fjordvarme

Selskapet vart etablert i 2004 med dåverande Eid kommune som eigar. Sidan oppstarten i 2004 har selskapet drifta og utvikla fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid og vore rådgjevar for utbygging av fleire andre fjordvarmeanlegg andre stader i Noreg. Frå våren 2015 har Nordplan AS vore marjoritetseigar. 01.01.2023 vart rådgjevar delen overført til Nordplan AS.

Harpefossen

Harpefossen Skisenter er lokalisert I Hjelmelandsdalen, 10 km frå Nordfjordeid sentrum. Midt i Nordfjord på Nordvestlandet. Harpefossen er eit av dei største og mest komplette skianlegget i regionen og har ein høydeforskjell på 575 meter frå start 250 moh.

Invill Henden

Lefdal Invest AS

Minnesota Agency AS

In Norway, the question “what to do after the oil production ends” has been part of debates for years. We are convinced that the answer lies in many and strong Norwegian brands. That is why we want to assist Norwegian companies and products to succeed in the world’s largest market: the USA. With our MAAX program (Minnesota Agency Atlantic Crossing), we’ll repeat the Atlantic crossing of former emigrants and will be your pilot in the start-up phase.

NDU- Nordfjord Distriktsutvikling AS

Olav Steimler

Saga boats

Saga Boats AS er en familieeid bedrift som har vært i samme familiens eie helt siden etablering i 1960. All produksjon foregår i bedriftens eget anlegg i Selje, og et moderne sentralstøperi er med på å sikre den beste kvalitet. Målet har helt siden starten i 1960 vært å bygge kvalitetsbåter hvor lokale tradisjoner med godt håndverk og best mulige sjøegenskaper er satt i fokus. Dette har vi lykkes med ved hjelp av egne krefter og i nært samarbeid med Norges fremste båtkonstruktører. Siden tidlig på 80-tallet har halvplanende båter blitt kjernen i Saga-programmet.

Saga er et varemerke med kvalitetsstempel både i Norge og i utlandet. En bevisst produksjonsfilosofi der halvplanende egenskaper, driftssikkerhet og kvalitet står i sentrum sikrer Saga-kundene det beste produkt sammen med lang tradisjon, erfaring og høy kompetanse.

Selja sjø AS

Klosterbåten vert drifta av Selja Sjø AS.

Du finn oss ved flytebrygga i Seljevågen på torget rett ved Sankt Sunniva statuen. Midt i mellom Coop Prix og Shell/Bunnpris.

Klosterbåten “Selja” tek deg med på ein guida båttur til Selja Kloster.
Du får og tid til å utforske klosteranlegget og nyte stillheita på Selja.

På den guida turen, kan du lytte til den spennande legenda om St.Sunniva og lære meir om livet på klosteret.

Dersom du ønsker å gå stien til Bø, går vi innom her på vegen tilbake. På tur ut går vi nordsida av øya, og på sørsida på vegen tilbake.

Byggern Selje

Velkommen til Bygger’n Nordvest Selje! Hos oss møter du fagfolk, som skal sørge for at du som kunde får den beste handelsopplevelsen.

Skårhaug taktekk AS

Skårhaug Taktekk as er eit lokalt eigd taktekkerfirma med tilhald på Nordfjordeid. Skårhaug Taktekk vart skipa i 1982, og vi har sidan vokse til å bli det største taktekkerfirmaet i Sogn og Fjordane.

Skårhaug Taktekk har godt kvalifisert personell. Tilsette med mesterbrev, tekkarar med fagbrev og lang erfaring gjer oss godt rusta til alle oppgåver.

Vår tilknyttning til Takringen gjev oss fordelar i form av ei landsdekkande innkjøpsordning, samt oppdatering av alt det nye som skjer i bransjen. Vårt medlemskap i Takringen og Takentreprenørenes Forening forpliktar oss i høve til kvalitet og leveringsevne. Skårhaug Taktekk har sentral godkjenning.

Stadt Maskin Eigedom AS

Simona Stadpipe

Vårt engasjement innen landbasert oppdrett strekker seg tilbake til 1995, og SIMONA Stadpipe har gjort flere store, nyskapende installasjoner.

Siden vi startet bedriften i 1995, har drivkraften alltid vært fornøyde kunder. Vi har alltid hatt fokus på å gjøre arbeidet skikkelig, og å være en partner for våre kunder som er til å stole på. For å oppnå fornøyde kunder må vi levere kvalitet i alle ledd.

Stårheim bygg

Å finne en bolig som passer til familien er en krevende og spennende jobb. Det at du har funnet vår nettside er en god begynnelse for å finne et … hjem til dine drømmer. Skulle du ikke finne din drømmebolig, så tegner Byggmann den for deg.

Vårt nettverk av forhandlere står klar til å hjelpe deg gjennom hele prosessen, slik at du får en god opplevelse.

WESTMEK AS

Westmek produserer utstyr for behandling av fisk om bord i havgående fiskefartøy. Selskapet prosjekterer, teikner og monterer installasjoner i rustfritt stål, syrefast stål og aluminium over heile Nord-Vestlandet. Selskapet har òg oppdrag for andre fartøy og gjennomfører klassearbeid i tett og godt samarbeid med Det Norske Veritas, Bureau Veritas og Sjøfartsdirektoratet. Selskapet leverer òg tjenester til landbaserte industrianlegg, samt har oppdrag for oppdrettsnæringa i regionen.

Øien Båt

Øien Båt har sidan starten i 1960 arbeida målretta med å utvikle og bygge norske kvalitetsbåtar. Våre båtar har kvalitetar som er tufta på lokale tradisjonar og godt handverk, der gode bruks- og sjøeigenskapar er satt i høgsete.

Øien Båt har i dag eit produksjonsprogram som omfattar leveransar av fem ulike båtmodellar. Våre båttypar og utvikling av disse er kjent for sitt Øien-design, med kvalitetar som er forespurt og verdsatt av våre kundar.