Selje er ei stolt bygd med ei unik historie og og ei spennande framtid

Bli med på folkemøte om Selje si framtid – 23 september kl. 18.00 – 20.00 i stortelt utanfor kommunehuset.

Les mer

Ein stad i vekst

Stad Vekst skal fremje næringsinteresser i nye Stad kommune. Selskapet er eigd av næringslivet og skal drive næringspolitisk verksemd og påverking, samt organisere og gjennomføre prosjekt som fremmar næringslivet sine interesser. Det betyr at Stad Vekst skal være eit serviceorgan for næringslivet. Selskapet skal være en diskusjonspartnar for dei som vil starte næring, eller som vil vidareutvikle bedrifta si. Ei anna viktig oppgåve blir å profilere næringslivet, mellom anna gjennom heimeside og i sosiale media.

Nettside levert av Frequency.no