Entries by

Frukostmøte Stad Hotell fredag 28. august

Vi inviterer til Frukostmøte Stad Hotell fredag 28. august. Frukost frå 08.30 og møte frå kl. 09.00-11.00. Program: Velkomen v/ Stad Vekst Korleis definerer FN et bærekraftig reiseliv v/ Kai Grieg frå FN sambandet Kva gjer Stad kommune for å skape ei bærekraftig utvikling v/ ordførar Alfred Bjørlo Orientering om Prosjekt Bærekraftig reiseliv på Stadlandet […]

Frukostmøte på Sagstad måndag 15. juni

Stad Vekst inviterer til frukostmøte på Sagstad måndag 15. juni kl. 08.00-10.00 Frukost frå kl. 07.30 Program: Nytt frå Stad Vekst v/ Olav Hjelle Ferie i Stad kommune – presentasjon av kampanje Marknadstiltak norske marknaden v/ Beate Vik Hauge, Visit Nordfjord Smittevern i Stad, v/ smittevernlege Tomas Vingen Vedeld Omstilling i krisetider – to bedriftseksempel: […]

Digital påskedugnad – måndag 6. april kl. 09.00-10.00

Stad kommune og Stad Vekst inviterer til «digital påskedugnad» for næringslivet i Stad måndag 6. april kl. 09.00-10.00 I lys av den svært uvanlege situasjonen vi står oppe i, ønskjer vi å samle næringslivet og bidra med nyttig og praktisk informasjon. Vi får også høyre korleis tilstanden  blir opplevd frå nokre aktørar og korleis Stad […]

Velkommen til FoU-verkemiddeldag for næringslivet i Nordfjord

Har du planar om å utvikle noko nytt, og lurer på om SkatteFUNN eller ei anna FoU-finansieringsordning er noko for di bedrift? Kom og lær om ulike moglegheiter, få tips til korleis komme i gang, og høyr frå bedrifter i vår region som har lukkast med bruk av FoU. Velkommen til ein dag med inspirasjon […]

Velkommen til frukostmøte!

Vestland fylkeskommune inviterer til frukostmøte! Korleis kan vi saman utdanne fleire fagarbeidarar? Meld deg på frukostmøte og ta gjerne med folk frå eigen organisasjon! Få meir informasjon om opplæring i bedrift og korleis vi saman kan skape gode samarbeidsarenaer. Frukostmøte blir arrangert på følgande stadar: Eid vidaregåande skule 26.02.2020 klokka: 08:00 – 09:15 Stryn vidaregåande […]

Reiselivskveld – Lønsame opplevingar

Turistnæringa i Nordfjord er ei betydelig næring og gjev ringverknadar langt ut over reiselivet. Dette fører til verdiskaping og overrislingseffektar for andre næringar og gjer regionen meir attraktiv som bu- og arbeidsstad. Vi skal gje gjesten moglegheit til å orientere seg om regionen sitt tilbud på ein enklare måte ved å ta i bruk digitale […]

Operasjon nullutslepp i Vestland 6. februar: Kva kan vi gjere lokalt?

Velkomen til inspirasjonssamling torsdag 6. februar kl 09-14 i Operahuset Nordfjord, Nordfjordeid Vestland fylke har sett eit tøft mål: Å bli eit nullutsleppfylke i 2030! Inspirert av dette, har no fleire kommunar i nye Vestland sett seg same mål, mellom anna Stad. Andre kommunar har også sjansen til å setje offensive klimamål i løpet av […]

Næringstreff

Vi inviterer til næringstreff torsdag den 28. november: Nordfjord Hotell, frukost frå kl. 07.30 – møte frå kl. 08.00-10.00 Prestebakken, Selje frå kl. 16.00-18.00. Enkel servering Tema blir Rekruttering av arbeidskraft: Framtidsfylket v/ dagleg leiar Linda Hovland Nordfjord Opplæringskontor – «The story» v/ Tom Øyvind Solheim «Gloppen-modellen» – v/ Øyvind Hervik og Ann Iren Festervoll […]

Frukostmøte – Nordfjordeid, onsdag den 8. oktober.

Vi inviterer til frukostmøte på Nordfjord Hotell, tysdag den 8. oktober. Frukost frå kl. 07.30 – møte frå kl. 08.00-10.00 Agenda: Næringspolitikk i Stad kommune – korleis skape vekst og utvikling, v/ ordførar Alfred Bjørlo og varaordførar Siri Sandvik Presentasjon av det nye, kreative miljøet i Selje: Blåmyra AS – presentasjon av nytt designstudio ved […]