OM STAD VEKST

Stad Vekst skal fremje næringsinteresser i nye Stad kommune. Selskapet er eigd av næringslivet og skal drive næringspolitisk verksemd og påverking, samt organisere og gjennomføre prosjekt som fremmar næringslivet sine interesser.

Det betyr at Stad Vekst skal være eit serviceorgan for næringslivet. Selskapet skal være en diskusjonspartnar for dei som vil starte næring, eller som vil vidareutvikle bedrifta si. Ei anna viktig oppgåve blir å profilere næringslivet, mellom anna gjennom heimeside og i sosiale media.

Ei anna sentral oppgåve blir å skape gode og attraktive møteplassar for næringsliv og offentleg sektor, der ein tek opp relevante og aktuelle tema, samt legge til rette for at deltakarane kan bygge gode nettverk.

Den største utfordringa til næringslivet og offentleg sektor er å skaffe relevant og framtidsretta kompetanse. Her skal Stad Vekst bidra gjennom å styrke og profesjonalisere kontakten mellom skule og næringsliv. Her vil samarbeidet med Ungt Entreprenørskap bli viktig. Stad Vekst skal også ha fokus på å marknadsføre den breidda, mangfaldet og dei moglegheiter som ein finn i bedriftene i den nye kommunen vår.

Stad Vekst skal også bidra til å bygge sterke miljø i regionen, der kompetansebygging, FOU og innovasjon står sentralt. Kontakt mot andre kompetansemiljø i inn- og utland blir avgjerande for å kunne skape et framtidsretta tilbod om vidareutdanning i regionen på fagskule og høgskulenivå. Stad Vekst skal også arbeide for gode og relevante tilbod på vidaregåande skule i eit nytt Vestlandsfylke.

Stad Vekst skal også etablere eit godt samarbeid med Stad kommune, slik at ein i fellesskap kan skape god infrastruktur og gode miljø for dei som bur og vil drive næring i kommunen.

Styret Stad Vekst

Namn Funksjon Firma Adresse e-post Telefon
Liv Koller-Borg Styreleiar Selje Hotell Invest AS Selje liv@borgundvaag.no 46681235
Stian Skaarhaug Styremedlem Skårhaug Taktekk AS Nordfjordeid stian@skaarhaug.no 90923741
Gro Janne Gjerdevik Styremedlem Alti Forvaltning AS Nordfjordeid gro.gjerdevik@alti.no 92657749
Tone Beate Drage Styremedlem Drage Holding AS Stadlandet tonebeate@hotmail.no 99155024
Sverre Leikanger Styremedlem Stormen Mjølk og Kjøtt DA Stadlandet jet-leik@online.no 41233930
Sverre Solibakke Styremedlem Vest Økonomisenter AS Bryggja/Stadlandet sverre@vestokonmisenter.no 90781689
Kristina Myrseth Vara Vestkapp Holding AS Stadlandet post@vestkapp.no
Rune Taklo Vara Frislid Konfeksjon AS Nordfjordeid rune.taklo@frislid.no 99715195

Aksjonæroversikt etter emisjon

Stad Vekst AS gjennomførte på våren 2019 ein emisjon i selskapet og resultatet vart kr 507.500 i ny aksjekapital. Vi nådde målet på kr 400.000 med god margin, og selskapet har no fått ei bredt eigarskap frå næringslivet, i hovudsak frå Eid og Selje kommunar. Stad Vekst AS er etter emisjonen eigd av 50 selskap og enkeltpersonar, og samla aksjekapital er på kr 537.500. Styret er godt tilfreds med aksjeteikninga, og selskapet har no eit godt økonomisk grunnlag for vidare satsing.

Namn Postnr Stad Tal aksjar
Ervik Havfiske AS 6750 Stadlandet 60 000
Eid Elektro AS 6771 Nordfjordeid 30 000
Paneda AS 6740 Selje 25 000
Stadpipe AS 6750 Stadlandet 25 000
Fiskevegn AS 6717 Flatraket 25 000
Local Host 6700 Måløy 25 000
Norgesvinduet Bjørlo AS 6770 Nordfjordeid 17 500
Nordplan AS 6770 Nordfjordeid 15 000
Ortra AS 6770 Nordfjordeid 15 000
Ingvill Henden 6771 Nordfjordeid 10 000
West Mekan Produksjon AS 6770 Nordfjordeid 10 000
Eid ServiceSenter AS 6771 Nordfjiordeid 10 000
Einar Hildenes Holding AS 6771 Nordfjordeid 10 000
Harpefossen Hyttegrend AS 6770 Nordfjordeid 10 000
Moengården Vest AS 6770 Nordfjordeid 10 000
Segel AS 6770 Nordfjordeid 10 000
Bjarne Espe Trevarefabrikk AS 6770 Nordfjordeid 10 000
Stårheim Bilverksted AS 6767 Stårheim 10 000
Stårheim Bygg AS 6767 Stårheim 10 000
Øien Båt AS 6767 Stårheim 10 000
Din Bustad AS 6770 Nordfjordeid 10 000
Saga Boats AS 6740 Selje 10 000
Drage Holding v/ Tone Beate Drage 6750 Stadlandet 10 000
Westmek AS 6750 Stadlandet 10 000
Nordic Marine AS 6750 Stadlandet 10 000
Arctic Linefish AS 6750 Stadlandet 10 000
Drage Bygg AS 6750 Stadlandet 10 000
Stadlandet Bedriftsforening 6750 Stadlandet 7 500
Selje Næringsforening 6740 Selje 7 500
Olav Steimler 6915 Rognaldsvåg 5 000
Hildenes Gartneri AS 6771 Nordfjordeid 5 000
Eidel AS 6771 Nordfjordeid 5 000
Ny Kunnskap AS 6770 Nordfjordeid 5 000
Skreddarhuset AS 6770 Nordfjordeid 5 000
Bankgata 1 AS 6770 Nordfjordeid 5 000
Bergset AS 6770 Nordfjordeid 5 000
Opal Entreprenør AS 6770 Nordfjordeid 5 000
Frislid Konfeksjon AS 6770 Nordfjordeid 5 000
Eid Bondelag 6770 Nordfjordeid 5 000
Fjordvarme AS 6770 Nordfjordeid 5 000
Vest Økonomisenter AS 6750 Stadlandet 5 000
Stad Hotell AS 6750 Stadlandet 5 000
Vestkapp Handel AS 6750 Stadlandet 5 000
Stad Maskinservice AS 6750 Stadlandet 5 000
Stormen Mjølk og Kjøtt DA 6750 Stadlandet 5 000
Selje Trevare AS 6740 Selje 5 000
Stad Kystbygg 6750 Stadlandet 5 000
Frequency AS 5 000
Tinkr AS 3040 Drammen 5 000
Beksle Consulting AS 6711 Bryggja 5 000
SUM 537 500