Ove Kjøllesdal

Styreleiar

Tlf: 911 39572

E-post: ove.kjollesdal@eidelektro.no

Synnøve Elisabeth Aabrekk

Dagleg leiar

Tlf. 416 22 807

E-post: synnove.aabrekk@stadvekst.no

Stad Vekst AS

Øyane 11
6770 Nordfjordeid