Synnøve Elisabeth Aabrekk

Dagleg leiar

Synnøve Aabrekk har lang erfaring innan prosjektleiing, destinasjonsutvikling, strategi, marknadsføring og næringspolitikk. Ho har eit breitt kontaktnettverk gjennom mange år som leiar i ulike organisasjonar og har i tillegg gründererfaring og har sjølv vore med å starte opp fleire selskap.

Synnøve Aabrekk har ein bachelor i internasjonal økonomi og marknadsføring, Master i Design thinking og PR Ledelse og strategisk kommunikasjon.

Ho brenn for å skape engasjement, møteplassar og vekst for næringslivet i Stad.

Ove Kjøllesdal

Styreleiar

Ove Kjøllesdal er ein lokal pådrivar for næringslivet. Han har vore dagleg leiar i Eid Elektro i 35 år, er i dag administrasjonsleiar og styreleiar. Selskapet vart stifta 1980, han byrja 1985 og med stor innsats har selskapet vekst seg stort og er svært betydningsfullt for lokalsamfunnet, båe i denne kommuna og i regionen. Ove er i tillegg engasjert i fleire lokale selskap og ein ressurs for samfunnet elles. Ove er styreleiar i Stad Vekst, skaper engasjement og kjempar for næringslivet i kommuna

Linn-Kristin Nygård

Rådgjevar

Linn-Kristin Nygård er tilflyttande til Nordfjordeid. No er ho i gang med siste året på Høgskulen i Volda der ho går bachelorstudiet Planlegging og Administrasjon. Ho har sterk gjennomføringsemne og er klar for å ta tak i utfordringar for næringslivet i kommuna.

Styret

Tone Beate Hoddevik Drage

Nestleiar

Ellen De Wilde

Styremedlem

Sigve Ronny Røkås

Varamedlem

Gro Janne Henden Gjerdevik

Styremedlem

Stian Skårhaug

Styremedlem

Liv Ingrid Koller-Borg

Styremedlem

Geir Årvik

Styremedlem

Besøksadresse

Skreddarhuset
Øyane 11
6770 Nordfjordeid