ARRANGEMENT

Reiselivskveld – Lønsame opplevingar

Turistnæringa i Nordfjord er ei betydelig næring og gjev ringverknadar langt ut over reiselivet. Dette fører til verdiskaping og overrislingseffektar for andre næringar og gjer regionen meir attraktiv som bu- og arbeidsstad. Vi skal gje gjesten moglegheit til å orientere seg om regionen sitt tilbud på ein enklare måte ved å ta i bruk digitale […]

Operasjon nullutslepp i Vestland 6. februar: Kva kan vi gjere lokalt?

Velkomen til inspirasjonssamling torsdag 6. februar kl 09-14 i Operahuset Nordfjord, Nordfjordeid Vestland fylke har sett eit tøft mål: Å bli eit nullutsleppfylke i 2030! Inspirert av dette, har no fleire kommunar i nye Vestland sett seg same mål, mellom anna Stad. Andre kommunar har også sjansen til å setje offensive klimamål i løpet av […]

Næringstreff

Vi inviterer til næringstreff torsdag den 28. november: Nordfjord Hotell, frukost frå kl. 07.30 – møte frå kl. 08.00-10.00 Prestebakken, Selje frå kl. 16.00-18.00. Enkel servering Tema blir Rekruttering av arbeidskraft: Framtidsfylket v/ dagleg leiar Linda Hovland Nordfjord Opplæringskontor – «The story» v/ Tom Øyvind Solheim «Gloppen-modellen» – v/ Øyvind Hervik og Ann Iren Festervoll […]