ARRANGEMENT

Generalforsamling Stad Vekst – 15. juni 2020

Generalforsamling Stad Vekst den 15. juni 2020 kl. 10.00. Meir informasjon kjem.

Digital påskedugnad – måndag 6. april kl. 09.00-10.00

Stad kommune og Stad Vekst inviterer til «digital påskedugnad» for næringslivet i Stad måndag 6. april kl. 09.00-10.00 I lys av den svært uvanlege situasjonen vi står oppe i, ønskjer vi å samle næringslivet og bidra med nyttig og praktisk informasjon. Vi får også høyre korleis tilstanden  blir opplevd frå nokre aktørar og korleis Stad […]

Velkommen til FoU-verkemiddeldag for næringslivet i Nordfjord

Har du planar om å utvikle noko nytt, og lurer på om SkatteFUNN eller ei anna FoU-finansieringsordning er noko for di bedrift? Kom og lær om ulike moglegheiter, få tips til korleis komme i gang, og høyr frå bedrifter i vår region som har lukkast med bruk av FoU. Velkommen til ein dag med inspirasjon […]