Ledige lokale for utleige i Stad kommune

Butikklokale:
R.Sunde, Nordfjordeid Butikk 1 Ja, 3. etg. 287 Eidsgata Inger Dorthe Sunde 48213989 id-sunde@online.no
R.Sunde, Nordfjordeid Butikk (kontor) 2 Ja, 3 etg 310 Eidsgata Inger Dorthe Sunde 48213989 id-sunde@online.no
Sentrumsbygget, Nordfjordeid Butikk 1 Ja 1170 Lotevegen 21 Jostein Hildenes 95750957 sentrumsbygget.neid@gmail.com
Norli, Nordfjordeid Butikk 1 Kan bygge inn kontor 120 Eidsgata 35 Erling Bjørn Totland 90918036 nordfjordeid@norli.no
Selje Trevare Eigedom, Selje Butikk 1 Ja 100 Nabben Vidar Berge 40407195 vidar.berge@selje.byggern.no
Randi H Hoddevik, Leikanger Butikk/kontor 1 Kjøkken/kantine/lager 97 Leikanger sentrum Randi Hoddevik 93421421 randihoddevik@msn.com 
Kontorlokale:
R.Sunde Kontor/lager/møterom 3 Ja 210 Eidsgata Inger Dorthe Sunde 48213989 id-sunde@online.no
Lefdal Eigedom, Nordfjordeid 4 kontor 1 Ja 50 Osvegen 10 Trond Scott Kroken 90064676 trond@lefdalinvest.no
Lefdal Eigedom, Nordfjordeid Kontor (tidligare treningssenter) 1 (Ja) 230 Kaivegen 11 Trond Scott Kroken 90064676 trond@lefdalinvest.no
Lefdal Eigedom, Nordfjordeid Kontor (uinnreda) 2 (Ja) Må tilpassast 150 Kaivegen 12 Trond Scott Kroken 90064677 trond@lefdalinvest.no
Sentrumsbygget, Nordfjordeid Kontor, mange ulike størrelsar, kan byggast saman 2 Ja 212 Lotevegen 21 Jostein Hildenes 95750957 sentrumsbygget.neid@gmail.com
Sentrumsbygget, Nordfjordeid Fleksibelt lokale, sist nytta som cafe 2 Ja 171 Lotevegen 21 Jostein Hildenes 95750957 sentrumsbygget.neid@gmail.com
Skreddarhuset, Nordfjordeid Kontor 2 Ja 22 Øyane 11 Ove Kjøllesdal 91139572 ove.kjollesdal@eidelektro.no
Bankgata 1, Nordfjordeid Kontor, fleire typar/størrelsar. Lager i tilknytning til kontor 2. og 3. Ja 75 Bankgata 1 Ove Kjøllesdal 91139572 ove.kjollesdal@eidelektro.no
Hovden Eigedom, Nordfjordeid Kontor 2 Ja 100 Osvegen 7 Gaute Hovden 41462111 gaute@hovdeneigedom.com
Arve Aalen, Bryggja 4-5 kontor + lager/arkiv 1. og 2. Ja 150 Bryggja Arve Aalen 95888884 bpbryggja@bunnpris.no
Malko, Nordfjordeid 7 kontor + smålager, lokaler kan byggess om og tilpassast bruk 1. og 2. JA 400-500 Malakoff Konrad skipenes 91319515 konrad@west-mekan.no
Øyane 4 Kontorlandskap 31 m2 2 etg ja 31 Øyane 4 Eid Stein Bjørhovde 90183366 stein@antongarden.no
Malko (Konrad) Kontor  i ulike størrelsar , kan tilpassat 1 og 2 ja 500 Malakoff 1 Konrad Skipenes 91319515 konrad@west-mekan.no
Eid Næringsbygg 5 kontor a 12m2, 1 kontor 16m2 1-og 2 etg ja 500 Øyane Eid Stein Bjørhovde 97329980 stein@antongarden.no
Selje Trevare Eigedom Har vore butikk, kan også innreiast til kontor 2 Ja 240 Nabben Vidar Berge 40407195 vidar.berge@selje.byggern.no
 
Lager/produksjon
Lefdal Eigedom, Nordfjordeid Lager 1 Ja 400 Osvegen 10 Trond Scott Kroken 90064676 trond@lefdalinvest.no
Nor Marine Eigedom, Løkja Utelager, 40 meter djupvasskai Ja 20000 Løkjaneset Trond Scott Kroken 90064677 trond@lefdalinvest.no
Nor Marine Eigedom, Løkja Verftshall, traverskran, m.m., vinterlagring av båtar, m.m. Ja Løkjaneset Trond Scott Kroken 90064678 trond@lefdalinvest.no
Nor Marine Eigedom, Løkja Administrasjonsbygget – verkstad, maskineringsutstyr 1 Ja Løkjaneset Trond Scott Kroken 90064679 trond@lefdalinvest.no
Nor Marine Eigedom, Løkja Administrasjonsbygget – kontor, kantine, etc 2 Ja Løkjaneset Trond Scott Kroken 90064680 trond@lefdalinvest.no
Nor Marine Eigedom, Løkja Brakkerigg, 32 rom over 2 etasjar Ja Løkjaneset Trond Scott Kroken 90064681 trond@lefdalinvest.no
Hovden Eigedom, Nordfjordeid Kaldtlager 1 300 Kaivegen 11 Gaute Hovden 41462111 gaute@hovdeneigedom.com
Ola Nord Kontor 2 arb.plassar 25 m2 og verkstad 1 ja 2031 Øyane  Eid Tone Nord 41535020 o.nord@frisurf.no
Ola Nord Carport a 72 m2 med 6 m høgde, mulighet  for å sette inn portar 1 etg nei 288 Øyane 4 Eid Tone Nord 41535020 o.nord@frisurf.no
Eid Næringsbygg Lagerhall 420m2 1 etg. ja 500 Øyane Eid Stein Bjørhovde 97329980 stein@antongarden.no
Stad Eigedomsutvikling KF Verkstad, 50 kvm, høg port, pluss kontor 20 kvm, park.plass storbil 1.etg. Ja 70 Langeland Svein Otto Melheim 91138974 svein.otto.melheim@stad.kommune.no