Vi inviterer til Frukostmøte Stad Hotell fredag 28. august.
Frukost frå 08.30 og møte frå kl. 09.00-11.00.

Program:

  1. Velkomen v/ Stad Vekst
  2. Korleis definerer FN et bærekraftig reiseliv v/ Kai Grieg frå FN sambandet
  3. Kva gjer Stad kommune for å skape ei bærekraftig utvikling v/ ordførar Alfred Bjørlo
  4. Orientering om Prosjekt Bærekraftig reiseliv på Stadlandet v/ Ivar Petter Grøtte frå Vestlandsforsking
  5. Kort informasjon om Bedriftsnettverk reiseliv v/ Olav Hjelle, Stad Vekst
  6. Bedriftseksempel – kva betyr bærekraft for vår verksemd v/ Ove Hoddevik, Sparebanken Vest

Påmelding til olav.hjelle@stadvekst.no eller på sms 917 15 561.

Arrangør: Stad Vekst og Stad kommune


20200828 Alfred Bjørlo berekraft 280820 2

20200828 – Ove Hoddevik STRATEGI FOR BÆREKRAFT I SPAREBANKEN VEST

PresStadAug20

20200828 Olav Bedriftsnettverk reiseliv

20200828 FN sambandet – turisme og bærekraft stad