Stad Vekst inviterer til frukostmøte på Sagstad måndag 15. juni kl. 08.00-10.00

Frukost frå kl. 07.30

Program:

  • Nytt frå Stad Vekst v/ Olav Hjelle
  • Ferie i Stad kommune – presentasjon av kampanje
  • Marknadstiltak norske marknaden v/ Beate Vik Hauge, Visit Nordfjord
  • Smittevern i Stad, v/ smittevernlege Tomas Vingen Vedeld
  • Omstilling i krisetider – to bedriftseksempel:
    • Stad Hotell v/ Olav Steimler
    • Sagastad v/ Eli Førde Aarskog
  • Støtteordningar som følge av Covid 19

Smittevern:

Av omsyn til smittevern er det kun plass til 50 personar på Sagastad. Alle må registrere seg med namn og e-post gjennom påmelding. I tillegg vil lokalet være innreia med avstand mellom deltakarane.  Vi oppmodar om å unngå fysisk kontakt, og bruk desinfisering som er plassert ved inngangen.

Påmelding til olav.hjelle@stadvekst.no eller ved sms på telefon 91715561

Velkomne!