Velkommen til frukostmøte!

Vestland fylkeskommune inviterer til frukostmøte!

Korleis kan vi saman utdanne fleire fagarbeidarar? Meld deg på frukostmøte og ta gjerne med folk frå eigen organisasjon! Få meir informasjon om opplæring i bedrift og korleis vi saman kan skape gode samarbeidsarenaer.

Frukostmøte blir arrangert på følgande stadar:

  • Eid vidaregåande skule 26.02.2020 klokka: 08:00 – 09:15
  • Stryn vidaregåande skule 03.03.2020 klokka: 08:00 – 09:15

Vi serverer frukost frå 07:45. Deltaking på frukostmøte er gratis. Vel møtt!
Sjå påmeldinga for meir detaljert program.

Påmelding
Det er elektronisk påmelding: https://sfj.pameldingssystem.no/rekruttering-av-framtidas-fagarbeidarar

Påmeldingsfrist: ei veke før frukostmøte finn stad.
Påmelding er bindande, gje melding om du likevel ikkje har høve til å møte. Kontaktperson i fylkeskommunen: Essi Mäki, Essi.Annika.Maki@vlfk.no