Reiselivskveld – Lønsame opplevingar

Turistnæringa i Nordfjord er ei betydelig næring og gjev ringverknadar langt ut over reiselivet. Dette fører til verdiskaping og overrislingseffektar for andre næringar og gjer regionen meir attraktiv som bu- og arbeidsstad. Vi skal gje gjesten moglegheit til å orientere seg om regionen sitt tilbud på ein enklare måte ved å ta i bruk digitale løysingar, som gjer reisemålet tilgjengeleg før, under og etter opphaldet.

Stad: Nordfjord Hotell
Tid: 13. Februar, 18:00 – 20:00

Program:

 • Reiselivet er i sterk vekst i Noreg – Nordfjord satsar målretta for å ta del i denne veksten. Kva er Nordfjord sin strategi i reiselivsarbeidet?
  – Kursen framover, Strategi og satsingar 2020. Marita Lindvik, Visit Nordfjord
 • Nordfjord som reiselivsregion skal bli endå meir attraktive ved å vere tilgjengelige i det digitale reiselivslandskapet. Auka tilgjegeligheit og lønnsemd gjennom felles bookbar plattform
  – Kva betyr det for meg som aktør og bli bookbar på nordfjord.no. Benedicte Willand Elsrud, Visit Nordfjord
 • 10 min pause
 • Komplett digital reiseguide over Nordfjord er tilgjengeleg på mobilen til ein kvar tid. Du som innbyggjar, kommune, aktør og handelstandsbedrift kan vise fram ditt produkt, gi tilbud og praktisk informasjon til den valgte målgruppa
  – Bli det gode vertskap med appen Aispot. Benedicte Willand Elsrud, Visit Nordfjord
 • Reiselivsutvikling i Stad kommune – Status/Framdrift. Stad kommune.

Velkomen til ope møte anten du er reiselivsbedrift eller handels- og servicenæring i Nordfjord.