Vi inviterer til næringstreff torsdag den 28. november:

  • Nordfjord Hotell, frukost frå kl. 07.30 – møte frå kl. 08.00-10.00
  • Prestebakken, Selje frå kl. 16.00-18.00. Enkel servering

Tema blir Rekruttering av arbeidskraft:

  • Framtidsfylket v/ dagleg leiar Linda Hovland
  • Nordfjord Opplæringskontor – «The story» v/ Tom Øyvind Solheim
  • «Gloppen-modellen» – v/ Øyvind Hervik og Ann Iren Festervoll frå NAV
  • Rekruttering av arbeidskraft og samfunnsansvar v/ Geir Peder Ueland frå In Via
  • Integrering av flyktningar v/ Rune Engeseth, Stad kommune
  • Rekrutteringsprosjekt i Stad kommune, v/ Olav Hjelle, Stad Vekst

Påmelding til: olav.hjelle@stadvekst.no eller ved sms på tlf. 91715561

Ønskjer alle vel møtt!