Program:

 • Nytt frå Stad Vekst v/ Olav Hjelle
 • Reguleringsplan Hamremyrane og Sjåstad Nedre v/
  Kristian Nave
 • Harpefossen som rekreasjonsdestinasjon for
  Stad kommune – utfordringar og moglegheiter
 • Nye måtar å utvikle bedrifta di på – innovasjon som
  gjev meirverdi, v/ Geir Arne Solheim og Rune Schanke
  Eikum frå Tinkr
 • Påmelding til olav.hjelle@stadvekst.no eller på
  SMS til tlf. 917 15 561. Velkomne!

Tid: Frukost frå kl. 08.00 – møte frå kl. 08.30-10.00
Stad: Prestebakken Næringsbygg, Selje

Presentasjonar:

Harpefossen Hyttegrend 12062019

Harpefossen Skisenter 12062019

Les presentasjon om Nordfjordeid 

Sparebanken Vest og næringsorganisasjonene i Nordfjord inviterer til ope møte om Vestlandet og Nordfjord sin plass i eit nytt Vestland fylke.

Blir Nordfjord ein «gløymd utkant»? Eller kan Nordfjord og vårt næringsliv ta ein ny og sterkare rolle i eit nytt og sterkare Vestland? På møtet blir den nye Vestlandsmeldinga presentert av Ragnhild Janbu Fresvik, Konserndirektør for Bedriftsmarknad i Sparebanken Vest og Sigurd Grytten, partner i Zync og ansvarleg for utforming av meldinga på oppdrag av Sparebanken Vest.

Etterpå får du kome med dine innspel og synspunkt til korleis vi kan gjere Vestlandet best mulig i stand til å bli ein del av løysinga på nasjonale og globale utfordringar – og kva som skal til for å skape eit sterkare Nordfjord i eit nytt Vestland. Vel møtt til ein spennande kveld der vi ser saman inn i framtida!