Stad Vekst inviterer til frukostmøte på Sagastad tysdag den 14. mai. Frukost frå kl. 07.30 – møte frå kl. 08.00-10.00

Program:

  1. Nytt frå Stad Vekst AS – v/ Olav Hjelle
  2. Nye måtar å utvikle bedrifta di på – innovasjon som gjev meirverdi, v/ Rune Schanke Eikum og Geir Arne Solheim frå Tinkr
  3. Fjordane Virtuelle Campus – status v/ Trond Haavik
  4. Næringsutvikling i Eid – vegar vidare.  v/ Kjell Storeide
  5. Innblikk og næringsutvikling i fylket v/ Trond Teigene, adm.dir. i Sparebanken Sogn og Fjordane
  6. Paneldebatt – korleis skape vekst i folketal og arbeidsplassar i Eid dei komande åra?

Påmelding til olav.hjelle@stadvekst.no eller på sms til telefon 917 15561.

Vel møtt!