Stad Vekst – Frukostmøte Selje 31. januar

Stad Vekst inviterer til frukostmøte hos Paneda i Selje torsdag den 31. januar.
Frukost frå kl. 08.00, og møte frå kl. 08.30-10.00.

Program:

  • Stad Vekst – planar for selskapet i 2019 v/Olav Hjelle
  • Næringsfond/førstelinjeteneste i nye Stad kommune
  • Finansiering – Innovasjon Norge, skattefunn og forskningsrådet, v/ Paul Jacob Helgesen, Segel /VRI 4
  • Presentasjon av Paneda v/ Geir Gjørsvik
  • Stad Skipstunnel, status ved ordførar Stein Robert Osdal

Påmelding til olav.hjelle@www.stadvekst.no – eller sms på tlf 917 15 561. Vi ønsker alle velkomne!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.