Stad Vekst – Frukostmøte Nordfjordeid 30. januar

Stad Vekst inviterer til frukostmøte på Nordfjord Hotell onsdag den 30. januar.
Frukost frå kl. 08.00, og møte frå kl. 08.30-10.00.

Program:

  • Stad Vekst – planar for selskapet i 2019 v/Olav Hjelle
  • Næringsfond/førstelinjeteneste i nye Stad kommune
  • Finansiering – Innovasjon Norge, skattefunn og forskningsrådet, v/ Paul Jacob Helgesen, Segel VRI 4
  • Cruise-day – informasjon om planer for cruiseanløp i 2019
  • Fjordane Virtuelle Campus – v/ Hans Inge Solheim, Normatic

Påmelding til olav.hjelle@www.stadvekst.no – eller sms på tlf 917 15 561. Vi ønsker alle velkomne!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.