Stad Vekst inviterer til frukostmøte på Nordfjord Hotell onsdag den 30. januar.
Frukost frå kl. 08.00, og møte frå kl. 08.30-10.00.

Program:

  • Stad Vekst – planar for selskapet i 2019 v/Olav Hjelle
  • Næringsfond/førstelinjeteneste i nye Stad kommune
  • Finansiering – Innovasjon Norge, skattefunn og forskningsrådet, v/ Paul Jacob Helgesen, Segel VRI 4
  • Cruise-day – informasjon om planer for cruiseanløp i 2019
  • Fjordane Virtuelle Campus – v/ Hans Inge Solheim, Normatic

Påmelding til olav.hjelle@stadvekst.no – eller sms på tlf 917 15 561. Vi ønsker alle velkomne!

Stad Vekst inviterer til frukostmøte hos Paneda i Selje torsdag den 31. januar.
Frukost frå kl. 08.00, og møte frå kl. 08.30-10.00.

Program:

  • Stad Vekst – planar for selskapet i 2019 v/Olav Hjelle
  • Næringsfond/førstelinjeteneste i nye Stad kommune
  • Finansiering – Innovasjon Norge, skattefunn og forskningsrådet, v/ Paul Jacob Helgesen, Segel /VRI 4
  • Presentasjon av Paneda v/ Geir Gjørsvik
  • Stad Skipstunnel, status ved ordførar Stein Robert Osdal

Påmelding til olav.hjelle@stadvekst.no – eller sms på tlf 917 15 561. Vi ønsker alle velkomne!

Stad Skipstunnel vil bli verdas første skipstunnel, den vil binde saman Vestlandet sjøvegen og legge til rette for meir sjøtransport av gods og personar. Konferansen er for alle, politikarar, næringslivet og andre som kan sjå potensialet av å få Stad skipstunnel til Selje og den framtidige Stad kommune.

Vi vil med dette invitere dykk til Nordfjord 11.-12. februar 2019 for å lære meir om Stad Skipstunnel og moglegheitane prosjektet gir for regional vekst og utvikling.

Invitasjon og program kan du lese her (PDF, 346 kB)

Måndag 11. februar vert det konferanse kl 15-19 på Nordfjord Hotell og Tysdag 12. februar, befaringar og bedriftsbesøk Selje og Stad kl 09 – 15.

Kontakt ordførar Stein Robert Osdal, mobil 41764312 for meir Informasjon om konferansen

Link for påmelding:
http://www.stad2020.no/stad-skipstunnel.482278.no.html